Tóra és geológia

Különleges kapcsolatom van a Tórával. Hosszú-hosszú ideig nem tudtam összekapcsolni a tóra teremtéstörténetét a tudomány földtörténetével. Nem is gondolkoztam a hatalmas távolságon, ami a napok és évmilliárdok között megteremthetné az összefüggést.

Az első közeledésem akkor kezdődött, amikor egy előadásban – már nem tudom, milyen témában – hallottam a „szent és profán” distinkciót. Ekkor éreztem azt az örömöt, ami magyarázatot adhatott a fel nem tett kérdésemre. Van „Szent idő” a tóra teremtéstörténetéhez és van „Profán idő” a tudomány részére. Amikor elmeséltem Anyukámnak, milyen nagyszerű felfedezést tettem önmagamnak, csendesen azt kérdezte, „Kisfiam, nem hiszel az Örökkévalóban”? Más alkalommal pedig, ismert közösségi oldalon beszélgettünk, egyik zsidó irányzatunk időfogalmáról, de mondanom sem kell, nem tudtuk az ellentmondásokat feloldani.

Hogyan közelítsünk tehát, a tórai teremtéstörténetéhez? Természetesen, a zsidó hagyományokon keresztül és annak is a legizgalmasabb módozatával, amikor elképzeljük jelenlétünket a múlt egy pillanatában, amikor Mózes először olvas fel a „Kezdetekről”. A képzelet korlátait az a közvetítő nyelv jelenti, amin a galut embere megismerheti az „írást”, másrész a „Talmud tengere”, amely néha gúzsba köt bennünket magyarázataival.

Első saját tórám – ami, ma már a fiamé – legyen, az a használatos fordítás [DR. HERTZ J. H., 1939, „MÓZES ÖT KÖNYVE ÉS A HAFTÁRÁK”], amelyen keresztül beszélgetünk. (Természetesen más fordítások is nagyon fontosak lennének, hiszen az gazdagabbá teheti gondolkodásunkat).

Nos, a tóraadás pillanatában Őseink ott táboroznak a Szináj-hegy lábánál. Az Örökkévaló végignéz, amhórec népén (!) és elhatározza, az ismeretek hatalmas tárházát adja, amely vezérfonal lehet környezetük természeti és emberi értékeinek felfedezéséhez és főleg megértéséhez. Képzeljétek el amint a rabszolgaságban megnyomorított nemzedék hirtelen végighallgatja a TEREMTÉS történetét. Kicsit rövidre sikerült?, esetleg néhány kőtábla felcserélődhetett?, de összességében, csodálatosan végigvezet a Föld és az Élet kezdetétől, napjainkig.